Buildingnextgen.nl (DMVD) Digitale Medien Video Dreams

DMVD heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. DMVD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
DMVD garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door DMVD gewenst moment worden gewijzigd.
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor DMVD op geen enkele wijze verantwoordelijk is. DMVD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat DMVD de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, toch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.
DMVD kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u een e-mail sturen naar ines@dmvd.nl met het onderwerp "Persoonlijke gegevens verwijderen".

~

ons

~


Disclaimer
Office: Frans Erensstraat 51, 6367 SK Voerendaal
Nederland Mobil: +31 6 1402 4825